Pasívny dom

  • Vysokokvalitná výroba pasívnych domov s certifikovanou hliníkovou konštrukciou pre trh v USA

    Vysokokvalitná výroba pasívnych domov s certifikovanou hliníkovou konštrukciou pre trh v USA

    Pasívny dom North Tech spĺňa niektoré z najvyšších štandardov kvality ovzdušia a energetickej účinnosti.Konkrétne umožňuje majiteľom domov udržiavať konštantnú, príjemnú vnútornú teplotu a zároveň využívať o 90 percent menej energie, ako je priemer.

    Pasívny dom (nem. Passivhaus) je dobrovoľný štandard energetickej účinnosti v budove, ktorý znižuje ekologickú stopu budovy.Výsledkom sú ultranízkoenergetické budovy, ktoré vyžadujú málo energie na vykurovanie alebo chladenie priestorov.

    Štandard pasívneho domu vyžaduje, aby budovy mali vetracie systémy s rekuperáciou tepla – ktoré odoberajú teplo z odchádzajúceho vydýchaného vzduchu a využívajú ho na ohrievanie prichádzajúceho čerstvého vzduchu – a sú navrhnuté tak, aby zachytávali slnečné žiarenie tým, že majú väčšinu zasklenia na južnej strane.