Svetlíky

  • Hliníkové strešné okná Horné závesné okno Luxusné bočné závesné okno odolné voči dažďu

    Hliníkové strešné okná Horné závesné okno Luxusné bočné závesné okno odolné voči dažďu

    North Tech Skylights, niekedy nazývané aj ako strešné svetlo, je konštrukcia alebo okno prepúšťajúce svetlo a zvyčajne je strešný otvor pokrytý priesvitným alebo priehľadným sklom alebo hliníkovým oknom určeným na prepúšťanie denného svetla.Strešné okná našli široké uplatnenie umožňujúce stabilné, rovnomerné svetlo v priemyselných, obchodných a obytných budovách, najmä v tých so severnou orientáciou.Inštalácie siahajú od čisto funkčného denného osvetlenia až po prepracované estetické formy.Budovy s plochou strechou môžu mať kupolové svetlíky;v iných strešné okno sleduje sklon strechy.Strešné okno alebo jeho časť často funguje ako ovládacie okno na prívod vzduchu.